Vår tryckverkstad

Jobs Handtryck har alltid valt att gå sin egen väg och det är så man skapat sina tidlösa och klassiska mönster. De blomstrande tygerna trycks fortfarande helt för hand, precis som vid starten 1944 då Peer Jobs lät bygga tryckverkstaden i Västanvik, Leksand, precis vid Siljans strand. Konstnärer både inom och utanför jobsfamiljen har sedan fyrtiotalet ritat de livfulla mönster som blivit synonymt med namnet Jobs. Tryckningen började i den nybyggda verkstaden 1944 och arbetet fortsätter.

Idag finns många av de gamla mönstren fortfarande i produktion och nya mönster tillkommer kontinuerligt. Med sina många och starka färger och sin fantastiska detaljrikedom vibrerar mönstren av liv och mönster från 2000-talet står sida vid sida med fyrtio- och femtiotalsmönstren.

Att trycka tyg för hand kräver tålamod och erfarenhet. Processen börjar med konstnärens original, till exempel en tuschteckning eller akvarell. Färgerna i mönstret separeras för att sedan överföras till var sin tryckram, en schablon för varje färg i mönstret. Färgsepareringen sker helt för hand och det är konstnären som utför arbetet, allt för att upphovsmannens eller kvinnans eget ”darr på handen” är det som skall ge liv åt mönstret.

Färgerna blandas i verkstadens färgkök och består av en bas av vatten, alger och salt. I denna bas blandas färgpigment i pulverform, alltifrån ett till sex pigment blandas i varje kulör. Färgerna blandas med utgångspunkt från recept som skrevs då mönstret trycktes första gången.

Uppe i tryckverkstaden står de två tryckborden som är trettio meter långa vardera. Borden ställs in med så kallade rapportryttare, metallbultar, längs bordskanterna. Det är mot dessa man vid tryckningen lägger ner tryckramarna för att garantera passning i mönstret. Bordsinställningen är en grannlaga historia som kräver stor precision. Är inte borden bra inställda kan aldrig det tryckta tyget bli bra. När inställningen är klar rullas otryckt tyg ut på borden och tryckningen kan påbörjas. Första schablonen läggs på bordet och färg hälls i längs kanten i schablonen. Två tryckare arbetar mittemot varandra på var sin sida av bordet. Men en rakel skrapar tryckarna färgen mellan sig, fram och tillbaka i schablonen. Tryckramen lyfts upp och flyttas ner längs boret. Så trycks rapport för rapport, färg efter färg tills alla färger är på plats. 60 meter av ett typiskt jobsmönster tar ungefär en arbetsdag i anspråk för ett erfaret tryckarpar att färdigställa.

Sedan starten 1944 har närmare 500 mönster överförts till tyg hos Jobs Handtryck, idag är cirka 80 av dem fortfarande i produktion. Tidlöshet och stark formgivning ligger till grund för mönstrens hållbarhet och gör att de alltid känns aktuella. Nya mönster som tillkommer skall passa in i den röda tråd som löper genom mönstersamlingarna, ofta florala mönster med en svensk känsla, rika färger och ett levande uttryck. Att bevara mönsterskatten som påbörjades 1940 är en viktig del av verksamheten. Lika viktigt är att bevara den gamla tekniken där tryckningen sker helt för hand. Tillverkningsmetoden ger formgivare stor frihet i sitt skapande, de hålls inte tillbaka av på förhand bestämda mönsterrapporter och längder utan kan skapa fritt, sedan trycks mönstret med hantverket i främsta rummet.

To Top